NELER SUNUYORUZ?

MARKA İLETİŞİMİ

Markanızın sahip olduğu değerleri ve mesajlarınızı doğru zamanda, doğru hedef kitleye ulaştıracak etkili stratejiler geliştiriyoruz. Yenilikçi proje fikirleriyle etkileşimi artırmaya ve kalıcı sonuçlar ortaya koymaya odaklanıyoruz.

LİDER İLETİŞİMİ

Marka itibarının yeniden inşa edilmesi ya da korunması, yönetilmesi ve geliştirilmesinde önemli görevler üstlenen yöneticilerin sektör içinde “kanaat önderi”, kurum içinde ise “rol model” olarak konumlanmasına rehberlik ediyoruz.

İÇ İLETİŞİM

Çalışma kültürünüzün şekillenmesinde ve ekibinizin kurumu sahiplenmesinde fikirlerimizle sizler için üçüncü bir göz oluyoruz. Motivasyonu artıran ve dayanışmayı güçlendiren iç iletişim programları tasarlıyor, ortak bir dil inşa ediyoruz.

PAYDAŞ İLETİŞİMİ

Network’ünüzü daha da genişletmek, geliştirmek için farklı markalar ve hedef gruplarınız ile aranızda sağlam bir köprü kuruyoruz. Paydaşlarınızı haritalandırarak, karşılıklı fayda sağlayan marka ittifakları oluşturuyoruz.

KRİZ YÖNETİMİ

Olası krizler karşısında şirketlerin itibarını ve imajını korumak, süreci hasarsız ya da en az hasarla atlatmalarını sağlamak için kriz senaryoları ve kriz iletişim adımlarını hazırlıyor, takip edilmesi gereken yol haritalarını çiziyoruz.

KSS YÖNETİMİ

Güçlü bir stratejik perspektifle daha iyi bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ihtiyaçlarına katkı sunan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinizi planlıyor, hayata geçiriyor ve kamuoyuna aktarıyoruz.

İÇERİK YÖNETİMİ

Günümüzün giderek dijitalleşen dünyasında etkileşiminizi artırmak için hikayenizin, kurumsal değerlerinizin, marka vaadinizin derinlemesine anlaşılmasını sağlayan içerikler üretiyor, sanal dünyadaki ayak izlerinizi güçlendiriyoruz.

MEDYA EĞİTİMİ

Hibrit medya sisteminin işleyişini öğrenmenize, araçlarını tanımanıza, dinamiklerini anlamanıza yardımcı oluyoruz. Başarılı ve başarısız iletişim çalışmalarını örnek vakalar üzerinden, analiz ederek aktarıyoruz.